WARUNKI KORZYSTANIA
Ostatnio zaktualizowany 29.04.2020
 
 
UMOWA NA WARUNKI
 
Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”), a La Boheme Cafe sro (" Firma ”, „ my ”, „ nas ” lub „ nasz ”), dotyczące Twojego dostępu do i korzystania z harneyteas.eu witryna internetowa, jak również wszelkie inne formy mediów, kanały medialne, witryny mobilne lub aplikacje mobilne powiązane, połączone lub w inny sposób z nimi powiązane (łącznie „Witryna”). Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych Warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, TO JEST WYRAŹNIE ZABRONIONY KORZYSTANIE Z WITRYNY I NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.
 
Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie iz dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymywania specjalnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Dalsze korzystanie z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania będzie oznaczało, że użytkownik został poinformowany i zaakceptował zmiany w zmienionych Warunkach użytkowania.
 
Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub regulacjami lub które nakładałyby na nas obowiązek rejestracji w takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim lokalne przepisy mają zastosowanie.
Strona przeznaczona jest dla użytkowników, którzy ukończyli 13 rok życia. Wszyscy użytkownicy, którzy są niepełnoletni w jurysdykcji, w której mieszkają (zazwyczaj w wieku poniżej 18 lat), muszą mieć pozwolenie i być bezpośrednio nadzorowani przez rodzica lub opiekuna, aby korzystać z Witryny. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, przed rozpoczęciem korzystania z Witryny musisz poprosić rodzica lub opiekuna o przeczytanie i zaakceptowanie niniejszych Warunków użytkowania.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 
O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością, a cały kod źródłowy, bazy danych, funkcje, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie „Zawartość”) oraz znaki towarowe, usługi znaki towarowe i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub są nam licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji Stanów Zjednoczonych, międzynarodowymi prawami autorskimi, i konwencji międzynarodowych. Treść i Znaki są udostępniane w Witrynie „TAK JAK JEST” wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane ani w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
 
Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego używać. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane w Witrynie, Zawartości i Znakach.
OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW
 
Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: ( 1 ) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; ( 2 ) będziesz utrzymywać dokładność takich informacji iw razie potrzeby niezwłocznie aktualizować takie informacje rejestracyjne; ( 3 ) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania; ( 4 ) nie masz mniej niż 13 lat; ( 5 ) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz , lub jeśli jesteś niepełnoletni, otrzymałeś zgodę rodziców na korzystanie z Witryny ; ( 6 ) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny za pomocą środków automatycznych lub innych niż ludzkie, czy to za pomocą bota, skryptu, czy w inny sposób; ( 7 ) nie będziesz używać Witryny do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów; oraz ( 8 ) korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.
 
Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
Może być wymagana rejestracja w Witrynie. Zgadzasz się zachować swoje hasło w tajemnicy i będziesz odpowiedzialny za każde użycie swojego konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej nazwy użytkownika, jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że ​​taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, obsceniczna lub w inny sposób budząca zastrzeżenia.
PRODUKTY
 
Dokładamy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory, cechy, specyfikacje i szczegóły produktów dostępnych w Witrynie. Nie gwarantujemy jednak, że kolory, funkcje, specyfikacje i szczegóły produktów będą dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od innych błędów, a wyświetlacz elektroniczny może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistych kolorów i szczegółów produktów produkty. Wszystkie produkty są oferowane w zależności od dostępności i nie możemy zagwarantować, że produkty będą dostępne w magazynie . Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnych produktów w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Ceny wszystkich produktów mogą ulec zmianie.
ZAKUPY I PŁATNOŚCI
 
Akceptujemy następujące formy płatności:
- Wiza
- Karta MasterCard
- PayPal
 
Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych za pośrednictwem Witryny. Ponadto zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację informacji o koncie i płatności, w tym adresu e-mail, metody płatności i daty ważności karty płatniczej, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Podatek od sprzedaży zostanie doliczony do ceny zakupów zgodnie z naszym uznaniem. W każdej chwili możemy zmienić ceny. Wszystkie płatności będą w euro .
 
Zgadzasz się uiścić wszystkie opłaty po cenach obowiązujących w danym momencie za Twoje zakupy i wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę, a także upoważniasz nas do obciążenia wybranego dostawcy usług płatniczych wszelkimi takimi kwotami w momencie składania zamówienia. Jeśli Twoje zamówienie podlega cyklicznym opłatom, wyrażasz zgodę na cykliczne obciążanie Twojej metody płatności bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody na każdą powtarzającą się opłatę, aż do momentu anulowania odpowiedniego zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów lub pomyłek w cenach, nawet jeśli już zażądaliśmy lub otrzymaliśmy płatność.
 
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zamówienia złożonego za pośrednictwem Witryny. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tę samą metodę płatności i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłkowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.
POWRÓT POLITYKA
Przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów zamieszczoną w Witrynie.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE
 
Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które zostały przez nas specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone.
 
Jako użytkownik Witryny zgadzasz się nie:
1 . Systematycznie pobierać dane lub inne treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
2 . Nieuprawnionego korzystania z Witryny, w tym zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników za pomocą środków elektronicznych lub innych w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
3 . Korzystać z agenta ds. zakupów lub agenta ds. zakupów w celu dokonywania zakupów w Witrynie.
4 . Używaj Witryny do reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
5 . Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub zawartych w niej Treści.
6 . Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub linków do Witryny.
7 . Oszukuj, oszukuj lub wprowadzaj w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek prób zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
8 . Niewłaściwie korzystać z naszych usług pomocy technicznej lub przesyłać fałszywe zgłoszenia nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
9 . Angażować się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
10 . Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie dla Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
11 . Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
12 . Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.
13 . Wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
14 . Korzystać z Witryny w ramach jakichkolwiek działań mających na celu konkurowanie z nami lub w inny sposób wykorzystywać Witrynę i/lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć generujących dochód lub przedsięwzięć komercyjnych.
15 . Odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Witryny.
16 . Próbować ominąć jakiekolwiek środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub dowolnej części Witryny.
17 . Nękać, irytować, zastraszać lub grozić jakimkolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w udostępnianie użytkownikowi dowolnej części Witryny.
18 . Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej Treści.
19 . Kopiować ani dostosowywać oprogramowania Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
20 . Przesyłać lub przesyłać (lub próbować przesyłać lub przesyłać) wirusów, koni trojańskich lub innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego publikowania powtarzających się tekstów), które zakłócają nieprzerwane korzystanie z Witryny lub modyfikuje, osłabia, zakłóca, zmienia lub zakłóca użytkowanie, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
21 . Przesyłać lub przesyłać (lub próbować przesyłać lub przesyłać) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi przejrzyste formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1×1, błędy sieciowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegowskie” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
22 . Z wyjątkiem przypadków, gdy może to wynikać ze standardowej wyszukiwarki lub korzystania z przeglądarki internetowej, używać, uruchamiać, rozwijać lub rozpowszechniać jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny, lub używanie lub uruchamianie nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
23 . Naszym zdaniem dyskredytować, szargać lub w inny sposób szkodzić nam i/lub Witrynie.
24 . Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami.
WKŁAD UTWORZONY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
 
Witryna nie oferuje użytkownikom przesyłania ani publikowania treści. Możemy zapewnić użytkownikowi możliwość tworzenia, przesyłania, publikowania, wyświetlania, transmitowania, wykonywania, publikowania, rozpowszechniania lub nadawania treści i materiałów do nas lub w Witrynie, w tym między innymi tekstu, pism, wideo, audio, zdjęć , grafiki, komentarze, sugestie lub dane osobowe lub inne materiały (łącznie „Wkład”). Wkłady mogą być widoczne dla innych użytkowników Witryny oraz za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. W związku z tym wszelkie przesyłane przez Ciebie Wkłady mogą być traktowane zgodnie z Polityką prywatności witryny. Tworząc lub udostępniając jakiekolwiek Wkłady, oświadczasz i gwarantujesz, że:
1. Tworzenie, dystrybucja, przesyłanie, publiczne wyświetlanie lub wykonywanie oraz uzyskiwanie dostępu, pobieranie lub kopiowanie Twoich Wkładów nie narusza i nie będzie naruszać praw własności, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub prawa osobiste osób trzecich.
2. Jesteś twórcą i właścicielem lub posiadasz niezbędne licencje, prawa, zgody, zezwolenia i zezwolenia na używanie i upoważnianie nas, Witryny i innych użytkowników Witryny do korzystania z Twoich Wkładów w jakikolwiek sposób przewidziany przez Witrynę oraz niniejsze Warunki użytkowania.
3. Masz pisemną zgodę, zwolnienie i/lub zezwolenie każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w Twoich Wkładach na użycie imienia lub podobizny każdej takiej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w celu umożliwienia włączenia i wykorzystania Twoich Wkładów w dowolny sposób rozważany przez Witrynę i niniejsze Warunki użytkowania.

4. Twój wkład nie jest fałszywy, niedokładny ani wprowadzający w błąd.
5. Twój wkład nie jest niezamówioną ani nieautoryzowaną reklamą, materiałami promocyjnymi, piramidami finansowymi, łańcuszkami, spamem, masowymi wysyłkami ani innymi formami nagabywania.
6. Twój wkład nie jest nieprzyzwoity, lubieżny, lubieżny, brudny, brutalny, napastliwy, oszczerczy, oszczerczy ani w inny sposób budzący zastrzeżenia (zgodnie z naszymi ustaleniami).
7. Twoje wkłady nie ośmieszają, nie kpią, nie dyskredytują, nie zastraszają ani nie wykorzystują nikogo.
8. Twoje datki nie nawołują do brutalnego obalenia jakiegokolwiek rządu ani nie nakłaniają, nie zachęcają ani nie grożą krzywdą fizyczną innej osobie.
9. Twój wkład nie narusza żadnego obowiązującego prawa, regulacji ani zasady.
10. Twoje Wkłady nie naruszają praw do prywatności ani praw do wizerunku osób trzecich.
11. Twoje Wkłady nie zawierają żadnych materiałów, które wymagają podania danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub brutalny.
12. Twoje Wkłady nie naruszają żadnego obowiązującego prawa dotyczącego pornografii dziecięcej ani w inny sposób nie mają na celu ochrony zdrowia lub dobrego samopoczucia nieletnich;
13. Twój wkład nie zawiera żadnych obraźliwych komentarzy związanych z rasą, pochodzeniem narodowym, płcią, preferencjami seksualnymi lub upośledzeniem fizycznym.
14. Twoje Wkłady nie naruszają w inny sposób ani nie zawierają linków do materiałów, które naruszają jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania ani żadnego obowiązującego prawa lub regulacji.
 
Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Ofert Rynku z naruszeniem powyższego stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może skutkować, między innymi, wygaśnięciem lub zawieszeniem Twoich praw do korzystania z Witryny i Ofert Rynku.
LICENCJA NA WKŁAD
Ty i Witryna zgadzacie się, że możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe, które udostępniacie zgodnie z warunkami Polityki prywatności i swoimi wyborami (w tym ustawieniami).
Przesyłając sugestie lub inne opinie dotyczące Witryny, zgadzasz się, że możemy wykorzystywać i udostępniać takie opinie w dowolnym celu bez wynagrodzenia dla Ciebie.
Nie rościmy sobie prawa własności do Twoich Wkładów. Zachowujesz pełną własność wszystkich swoich Wkładów oraz wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności związanych z Twoim Wkładem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia lub oświadczenia zawarte w Twoich Wkładach dostarczonych przez Ciebie w jakimkolwiek obszarze Witryny. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój wkład w Witrynę i wyraźnie zgadzasz się zwolnić nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz powstrzymać się od jakichkolwiek działań prawnych przeciwko nam w związku z twoim wkładem.
ZGŁOSZENIA
 
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny lub Ofert Rynku („Zgłoszenia”) przekazane nam przez Ciebie nie są poufne i staną się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, i będziemy uprawnieni do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Przesłanych materiałów w dowolnym zgodnym z prawem celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw osobistych do takich Zgłoszeń i niniejszym gwarantujesz, że wszelkie takie Zgłoszenia są oryginalne i że masz prawo do przesyłania takich Zgłoszeń. Zgadzasz się, że nie przysługuje nam żadne odwołanie w przypadku domniemanego lub faktycznego naruszenia lub sprzeniewierzenia jakichkolwiek praw własności do Twoich materiałów.
ZARZĄDZANIE WITRYNĄ
 
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmówić, ograniczyć dostęp, ograniczyć dostępność lub wyłączyć (w zakresie technologicznie wykonalnym) dowolny Twój Wkład lub jakąkolwiek jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomień lub odpowiedzialności, do usunięcia z Witryny lub innego wyłączenia wszystkich plików i treści, które są zbyt duże lub w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Witryny i Ofert Rynku.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: https://harneyteas.eu/pages/polityka-prywatnosci . Korzystając z Witryny lub Ofert Rynku, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Należy pamiętać, że Witryna i Oferty Marketplace są hostowane Czechy . Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny lub Ofert Rynku z dowolnego innego regionu świata, w którym obowiązują przepisy lub inne wymagania regulujące gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Czechy , to poprzez dalsze korzystanie z Witryny przenosisz swoje dane do Czechy , a także wyrażasz zgodę na przekazanie i przetwarzanie Twoich danych Czechy .
OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE
 
Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZENIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA ANI NIEPONOSZĄC ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMÓWIĆ DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY ORAZ OFERT RYNKU (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP) KAŻDEJ OSOBIE Z JAKIEGOKOLWIEK PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, W TYM MIĘDZY INNYMI Z NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB UMÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW LUB PRZEPISACH. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UDZIAŁ W WITRYNIE I OFERTACH NA RYNKU LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO I WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAMIEŚCIŁEŚ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA.
 
Jeśli zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto z jakiegokolwiek powodu, nie możesz rejestrować i tworzyć nowego konta pod swoim nazwiskiem, fałszywym lub zapożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.
 
MODYFIKACJE I PRZERWY
 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji w naszej Witrynie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania oferowania całości lub części Oferty Marketplace bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny lub Ofert Rynku.
 
Nie możemy zagwarantować, że Witryna i Oferty Rynku będą dostępne przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy lub być konieczne przeprowadzenie prac konserwacyjnych związanych z Witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, poprawiania, aktualizowania, zawieszania, przerywania lub modyfikowania w inny sposób Witryny lub Ofert Rynku w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Witryny lub Ofert Rynku lub korzystania z nich podczas jakichkolwiek przestojów lub zaprzestania działania Witryny lub Ofert Rynku. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub Ofert Rynku ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań z nimi związanych.
 
PRAWO RZĄDOWE
 
Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Czechy , a stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli Twoim miejscem zwykłego pobytu jest UE i jesteś konsumentem, dodatkowo korzystasz z ochrony, jaką zapewniają Ci przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania. La Boheme Cafe sro i Ty zgadzasz się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów Republika Czeska , co oznacza, że ​​możesz wnieść roszczenie w celu obrony swoich praw w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania Czechy lub w kraju UE, w którym mieszkasz.
 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Jeśli chcesz zwrócić naszą uwagę na ten temat, skontaktuj się z nami.
KOREKTY
W Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do Ofert Rynku, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na Stronie w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
ZASTRZEŻENIE
WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z USŁUG WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ PRZEZ PAŃSTWA, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ I NIE PRZYJMUJEMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, ( 2) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z WITRYNY, (3) WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANYCH W TEJ STRONIE, (4) WSZELKIE PRZERWY LUB PRZERWY W TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO WITRYNY LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ I/LUB ( 6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH ORAZ JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. NIE UDZIELAMY GWARANCJI, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKTY LUB USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ ŁĄCZĄ HIPERLINKI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ WYŚWIETLANEJ W JAKIKOLWIEK BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH, I NIE BĘDZIEMY BYĆ STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ JAKIEGOKOLWIEK MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY WYKORZYSTAĆ SWÓJ NAJLEPSZY ROZSĄD I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ W STOSOWNYCH PRZYPADKACH.
GRANICE ODPOWIEDZIALNOSCI
W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ DANYCH, LUB INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas, w tym nasze spółki zależne, stowarzyszone i wszystkich naszych odpowiednich urzędników, agentów, partnerów i pracowników, przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi prawnikami „opłaty i wydatki poniesione przez osoby trzecie z powodu lub wynikające z: ( 1 ) korzystanie z Witryny; ( 2 ) naruszenie niniejszych Warunków użytkowania; ( 3 ) jakiekolwiek naruszenie twoich oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach użytkowania; ( 4 ) naruszenie przez użytkownika praw osoby trzeciej, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub ( 5 ) jakiekolwiek jawnie szkodliwe działanie wobec jakiegokolwiek innego użytkownika Witryny, z którym łączysz się za pośrednictwem Witryny. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad każdą sprawą, w której jesteś zobowiązany do zwolnienia nas z odpowiedzialności, a Ty zgadzasz się współpracować na swój koszt w naszej obronie przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach podlegających temu zabezpieczeniu, gdy tylko się o nich dowiemy.
DANE UŻYTKOWNIKA
Będziemy przechowywać pewne dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż regularnie wykonujemy rutynowe kopie zapasowe danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane, które przesyłasz lub które odnoszą się do wszelkich działań podjętych za pomocą Witryny. Zgadzasz się, że nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie takich danych i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działań przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.
KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA, TRANSAKCJE I PODPISY
Odwiedzanie Witryny, wysyłanie do nas e-maili i wypełnianie formularzy online stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, aby taka komunikacja miała formę pisemną. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ NA UŻYWANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ NA ELEKTRONICZNE DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ, ZASAD I ZAPISÓW TRANSAKCJI ROZPOCZĘTYCH LUB ZAKOŃCZONYCH PRZEZ NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z jakichkolwiek ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń lub innych praw w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania zapisów nieelektronicznych lub płatności lub przyznawania kredytów w jakikolwiek sposób inny niż drogą elektroniczną.
RÓŻNORODNY
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania działają w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W dowolnym momencie możemy przenieść niektóre lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub brak działania spowodowane przyczynami pozostającymi poza naszą rozsądną kontrolą. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia zostanie oddzielona od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ważność i wykonalność jakichkolwiek pozostałych zaprowiantowanie. W wyniku niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny między Tobą a nami nie ma żadnego wspólnego przedsięwzięcia, partnerstwa, stosunku pracy ani przedstawicielstwa. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z tytułu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkich środków obrony, które możesz mieć w oparciu o elektroniczną formę niniejszych Warunków użytkowania i brak podpisania przez strony niniejszych Warunków użytkowania.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W celu rozwiązania reklamacji dotyczącej Witryny lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Witryny prosimy o kontakt pod adresem:
La Boheme Cafe sro
Petřínská 572/14
Praga 15000
Czechy
Telefon: +420 730 126 990
info@harneyteas.eu